Wyjazd naszych uczniów do Anglii

20 marca, grupa 11 uczniów naszej szkoły  z opiekunką, nauczycielką języka angielskiego, Edytą Sokół, wyjeżdża na krótki obóz językowy do Londynu. Twórcą projektu i jego organizatorem jest Fundacja Język i Nauka.

 Głównym celem projektu, jak podaje organizator,  jest zachęcenie uczniów z Polski do kontaktów i wymiany z młodzieżą anglojęzyczną, poznanie zwyczajów panujących w odwiedzanych krajach oraz przełamanie bariery językowej. Młodzież będzie wykonywała konkretne zadania polegające na posługiwaniu się językiem obcym, przeprowadzaniu wywiadów z mieszkańcami oraz uzyskaniu odpowiedzi na pytania związane z tradycjami, życiem codziennym i historią miejsca, które zwiedzają. Każdy uczeń otrzyma specjalnie przygotowany zeszyt ćwiczeń zawierający zadania z języka obcego, quizy oraz informacje o miejscach, w jakich odbywają się poszczególne projekty.

Uczestnicy zamieszkają u rodzin angielskich. Spotkają się z rówieśnikami w angielskiej szkole. Zobaczą najciekawsze zabytki Londynu (m.in. Big Ben, Westminster Abbey, Tower Bridge), odwiedzą najbardziej rozpoznawalne miejsca (Hyde Park, Oxford Street, Greenwich, Downing Street, St. Kathrine Docks) i najbardziej renomowane muzea (Muzeum Morskie, National Gallery, Science Museum i Natural History Museum).  Przez cały czas pobytu w Londynie wykonywać będą  zadania językowe związane z realizowanym projektem.

Życzymy owocnego pobytu.