Lp.

Uroczystości

Termin

(dzień, miejsce, godzina)

Wykonawcy

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 IX 2018r.
Hala, godz. 900

Rada Pedagogiczna,
Uczniowie

J. Pilch, J. Gierałtowska,

K. Wasiulewski

2.

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego

14 IX 2018r.
Aula, godz. 1000

Młodzież, nauczyciele

D. Korkosz, J. Mrozowska

3.

„Otrzęsiny” uczniów klas pierwszych

26 IX 2018r.
3-4 lekcja

Samorząd Uczniowski, Kl. II A

D. Krajewska, A. Gryka,
wychowawcy klas I-szych

4.

Dzień Patrona I LO -

Stanisława Konarskiego

27 IX 2018r.
Hala, godz. 1000

Uczniowie klas II-gich II D

J. Mrozowska, A. Mentecka,

F. Dzieżyc

5.

Dzień Edukacji Narodowej

12 X 2018r.
Hala, godz. 1045

Teatr Szkolny
Zespół Wokalny

B. Rykaczewska,
E. Chmielewska,
K. Nita – Murawska

6.

Święto Niepodległości

9 XI 2018r.
Aula, godz. 900

Młodzież, Rada Ped.
Zespół wokalny
Teatr Szkolny

Dyrekcja ZSO,
M. Dąbrowska, B. Rykaczewska,
E. Chmielewska

K. Nita – Murawska

7.

Spotkania wigilijne:
a) klasowe
b)ogólnoszkolne

21 XII 2018r.
Hala, godz. 1430

Samorządy klasowe
Dyrekcja szkoły, Rada
Rodziców, Zespół wokalny, Teatr

Dyrekcja, Rada Rodziców,
wychowawcy klas,
K. Nita – Murawska,
B. Rykaczewska,
E. Chmielewska

8.

Studniówka

12 I 2018r.
 godz. 2000

Uczniowie klas maturalnych

J. Gierałtowska, wychowawcy klas,

Rodzice

9.

Apel  okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

5 III 2018r.
Hala, godz. 945

Uczniowie klasy II A, III A

M. Dąbrowska

10.

Dzień Kobiet

8 III 2019r.
Hala, godz. 1145

Szkolny kabaret

F. Dzieżyc

11.

Dzień wiosny

21 III 2019r.

Kl. II B

A. Androsiuk, F.Dzieżyc, 

J. Przychodzeń, J. Krasowska

12.

79 rocznica Zbrodni Katyńskiej

9 IV 2019r.
Hala, godz. 900

Zespół wokalny
Teatr szkolny

K. Nita – Murawska,

B. Rykaczewska,
E. Chmielewska,

M. Dąbrowska

13.

Zakończenie roku szkolnego maturzystów

26 IV 2019r.
Hala, godz. 1200

j.w oraz Rada Pedagogiczna,
Uczniowie I Liceum

j.w. oraz Dyrekcja ZSO
Przew. Rady Rodziców, Opiekun SU

14.

Święto Konstytucji 3-Maja

30 IV 2019r.
Hala, godz. 900

Zespół wokalny
Teatr Szkolny

W. Iwanicka
 K. Nita – Murawska,

B. Rykaczewska,
E. Chmielewska,

15.

Dni Kultury Ekologicznej

17 VI 2019r.
Aula, godz. 1000

Uczniowie klas II-gich

A. Gryka,
M. Grudzińska

16.

„Dzień języków obcych”

18 VI 2019r.
3-4 lekcja

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU M. Słaby,
n-le języków obcych,

17.

Święto sportu

19 VI 2019r.
Obiekty sportowe

Uczniowie Gimnazjum i I LO

K. Wasiulewski, M. Androsiuk,
Wychowawcy klas

18.

Zakończenie roku szkolnego

21 VI 2019r.

Hala, godz. 900

Rada Pedagogiczna,
Ucz, Gimnazjum i I LO

Dyrekcja ZSO, Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski