Uczniowie ZSO w Zambrowie po raz kolejny odnieśli naukowy sukces…
W dniach 27.03 i 07.04 2017 roku odbył się dwuetapowy
(składający się z części  pisemnej i ustnej) konkurs organizowany przez
Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe  w Polsce z siedzibą w Białymstoku.

Była to już XIV edycja Konkursu Wiedzy o Rosji
pt. „Rok 1917 – retrospektywa. 100 lat wielkich zmian w Rosji”.
Udział w nim mogą brać zarówno uczniowie gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych.
W konkursie w sumie udział wzięło 118 osób z północno-wschodniej i wschodniej części Polski. Ostateczne wyniki Jury przekazało do szkół w dniu wczorajszym. I tak w kategorii szkół Gimnazjalnych tytuł Laureata i III miejsce zdobył  Dymytro Soloviov uczeń klasy III Gimnazjum w Zambrowie, którego opiekunem jest Pani Marzanna Słaby oraz wyróżnienie
i tytuł finalisty zdobyła Emilia Jastrzębska uczennica klasy II Gimnazjum w Zambrowie, której opiekunem jest Pani Grażyna Kośnik.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce i tytuł laureata zdobyła
Małgorzata Czajkowska, wyróżnienie – tytuł laureata z wyróżnieniem zdobyła Julia KomorowskaMarta Melisa Sieńko, tytuł finalisty zdobyła Paulina Zalewska. Wszystkie te osoby są oczywiście uczennicami I LO w Zambrowie i przygotowywały się pod kierunkiem Pani Grażyny Kośnik.

Wszystkim wyróżnionym jak i ich opiekunom  należą się ogromne gratulacje ponieważ konkurs ten charakteryzuje się dużym stopniem trudności. Wymagana jest nie tylko ogólna wiedza dotycząca Rosji, ale także dobra znajomość języka rosyjskiego, bo to w nim uczniowie udzielali odpowiedzi. Jury podkreśliło bardzo wysoki, wysoki bądź dobry poziom wiedzy większości uczestników części finałowej – ustnej konkursu, a w tym wszystkich 18 Laureatów Konkursu zarówno w kategorii gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Jeszcze raz gratulujemy uczniom i ich opiekunom kolejnego sukcesu.

M. G.