Rocznik 2018 pożegnał się ze szkołą

W piątek 27 kwietnia 120 absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Powiatu Zambrowskiego, Robert M. Rosiak, Burmistrz Miasta Zambrów, Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów, Jarosław Kos, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego, Jarosław Olszewski oraz przedstawiciele Rady Rodziców i rodzice wyróżnionych maturzystów.
W przemówieniu inaugurującym uroczystość Dyrektor Szkoły, Jan Pilch, pogratulował absolwentom ukończenia nauki i życzył im zdania egzaminów na poziomie satysfakcjonującym ich samych oraz ich nauczycieli i rodziców. Zwracając się do wyróżnionych, mówił o rozwijaniu talentów popartym ciężką i wymagającą wielu wyrzeczeń pracą. Wystąpienie zakończył myślą Adama Mickiewicza: „Nauką i pieniędzmi drudzy cię wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
Do absolwentów przemówili wszyscy goście. Życzyli im dobrych wyników na egzaminie maturalnym oraz trafnych wyborów edukacyjnych i życiowych.
Stałym punktem programu uroczystości pożegnania absolwentów jest przekazanie sztandaru. Uczestnictwo w poczcie to jedna z najbardziej honorowych funkcji uczniowskich. W roku szkolnym 2017/2018 pełnili ją godnie podczas uroczystości szkolnych, samorządowych i religijnych: Julia Szeligowska, Aleksandra Gosk i Artur Babis oraz Monika Jaźwińska, Katarzyna Węgrowska i Marek Zatoń. Sztandar przekazano w ręce Klaudii Łuby, Pauliny Gwardiak oraz Damiana Sadowskiego.
Najlepsi uczniowie i najaktywniejsi społecznicy otrzymali nagrody książkowe, puchary i listy pochwalne.
Specjalnie uhonorowani zostali absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Nagrodę Starosty Powiatu Zambrowskiego otrzymała Wiktoria D. Jamiołkowska, nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów Marlena Szymborska, nagrody Wójta Gminy Zambrów Wiktoria D. Jamiołkowska i Wiktoria Marciniak. Pozostali uczniowie wyróżniający się w nauce i pracy na rzecz środowiska szkolnego otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły nagrody książkowe oraz indywidualne odznaki – złote, srebrne i brązowe Asy.
Wręczono także nagrody opiekunów pocztu sztandarowego, Samorządu Szkolnego, Szkolnego Koła Wolontariatu, zespołu wokalnego „Kantylena”, koła recytatorskiego, gazety szkolnej oraz nagrody za osiągnięcia sportowe.
Uroczystość zakończył występ „Kantyleny”.