Lektury liceum

KLASA I


Lektury obowiązkowe
Kształcenie w zakresie podstawowym
Homer. Iliada (fragm.)
Sofokles, Król Edyp
Horacy - wybrane liryki
Biblia (fragm.): psalmy (22, 118, 130), przypowieść o siewcy
Bogurodzica
J. Kochanowski, Pieśni i Treny - wybór
M. Sęp Szarzyński, sonety - wybór
W. Szekspir, Makbet
Z. Herbert, Pan Cogito o cnocie
B. Leśmian, Urszula Kochanowska
J. Twardowski, Który
S. Barańczak, Czas skończyć z takimi; Drogi kąciku porad
Wybór wierszy: D. Naborowski, W. Potocki, J.A. Morsztyn
J.Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.)
T. Różewicz, Ocalony
Molier, Skąpiec
I. Krasicki, satyry i bajki - wybór
J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera
F. Karpiński, Do Justyny
W. Szymborska, Utopia
J. Lechoń, Rejtan
M. Pawlikowska - Jasnorzewska, Miłość
Kształcenie w zakresie rozszerzonym
Herbert, Brak węzła; Książka; Kołatka; Ścieżka
Cz. Miłosz, Ars poetica?
J. Kochanowski, Muza
L. Staff, Ars poetica
J. Twardowski, Do św. Antoniego
Dante, Boska komedia (fragm. Piekła)
M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
F. Petrarca, sonety - wybór
J. Twardowski, Oda do rozpaczy
J. Donne, G. Herbert - wiersze
S. Barańczak, Południe
W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk
J.W. Goethe, Faust (fragm.)
W. Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia
S. Mrożek, Podejrzenie
F. Kafka, Proces
Lektury uzupełniające
Platon, Uczta (fragm.). Państwo (fragm.: Jaskinia)
S. Barańczak, N.N. przyznaje się do wszystkiego
Cz. Miłosz, Do księdza Ch.; Krzyś
T. Różewicz, Brama; bez
A. Kamieńska, Adam i Ewa
Księga Hioba (fragm.)
Z. Herbert, Damastes z przydomkiem Prokrutes mówi
W. Szymborska, Niektórzy lubią poezję
Gall, Kronika
W. Kadłubek, Kronika,
Posłuchajcie, bracia miła. Złota legenda - św. Aleksy, Legenda o św. Aleksym, Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią
M. Białoszewski, Wywiad
K. Iłłakowiczówna, Opowieść małżonki św. Aleksego
B. Leśmian, W czas zmartwychwstania; Dziewczyna
J. Hartwig, Dusza
F. Villon, Wielki Testament (fragm.)
Tomasz z Celano, Dies irae
K. K. Baczyński, Wina
Cervantes, Don Kichote (fragm.)
G. Boccaccio, wybrane nowele (np.: Sokół, Trzy pierścienie)
W. Szymborska, Kot w pustym mieszkaniu
B. Pascal, Myśli
J.M. Rymkiewicz, Na trupa (II)
J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie
Z. Herbert, Wilk i owieczka

KLASA II

Lektury obowiązkowe

Kształcenie w zakresie podstawowym
Mickiewicz, Dziady, cz. III, Pan Tadeusz
Wybór wierszy: A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. Norwid
W. Gombrowicz, Ferdydurke (fragm.)
S. Mrozek, Pomnik wieszcza
Wybór publicystyki i wybór nowel okresu pozytywizmu
B. Prus, Lalka
E. Orzeszkowa, Nad Niemnem (fragm.)
H. Sienkiewicz, Potop
F. Dostojewski, Zbrodnia i kara
Wybór wierszy: Ch. Baudelaire, P. Yerlaine, A. Rimbaud,
L. Staff, K. Przerwa Tetamjer, J. Kasprowicz
S. Wyspiański, Wesele
S. Żeromski, Ludzie bezdomni
W. Reymont, Chłopi (tom l: Jesień)
J. Conrad, Jądro ciemności
Kształcenie w zakresie rozszerzonym
Słowacki, Kordian, Grób Agamemnona
C. Norwid, Ad leones
G. Byron, Giaur
A. Fredro - wybrana komedia
S. Mrożek, Śmierć porucznika
S. Barańczak, Wrzesień, Garden party
Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito
H. Balzac, Ojciec Goriot
M. Gogol, Pamiętnik wariata. Nos, Szynel
F. Kafka, Przemiana
Wybór wierszy: S. Korab-Brzozowski, S. Mallarme, F. Mirandola, T. Żeleński-Boy
M. Maeterlinck, Ślepcy
J. Conrad, Lord Jim
Lektury uzupełniające
Mickiewicz, Dziady, cz. IV
J. Słowacki, Beniowski (fragm.)
Z. Krasiński, Nie - Boska komedia
H. Heine, P.B. Shelley, Novalis, J. Keats, S. Coleridge - wybór wierszy (np. Rymy o sędziwym marynarzu)
A. Puszkin, Do***
A. Zagajewski, Klęska
E. Lipska, Kraj podobny do innych
Cz. Miłosz, Dlaczego
Z. Herbert, Rozważania o problemie narodu
A. Wat, Ciemne świecidło
Ś. Karpiński, Ra-ta-tam
G. Maupassant, Nowele
G. Flaubert, Pani Bovary
A. Asnyk - poezje
G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej
A. Strindberg, Panna Julia
H. Ibsen, Dzika kaczka
KLASA III

Lektury obowiązkowe
Kształcenie w zakresie podstawowym
Żeromski, Przedwiośnie

B. Schulz – prpza
Z. Nałkowska, Granica
Wybór wierszy: B.Leśmian, L.Staff, J.Tuwim, J.Przyboś, J.Czechowicz, J. Lechoń, K.I. Gałczyński, M. Pawlikowska-Jasnorzewska
A. Camus, Dżuma
W. Szałamow - wybór opowiadań, m.in. Procurator Judei
G. Herlin-Grudziński, Inny świat
T. Borowski - wybór opowiadań
S. Mrożek, Tango
Wybór wierszy: K.K. Baczyński, T. Różewicz, Z. Herbert, M. Białoszewski, Cz. Miłosz, W. Szymborska, S. Barańczak, J. Twardowski
H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
Reportaż: R. Kapuściński
Felieton: J. Pilch, B. Maj, S. Kisielewski, S. Tym
Kształcenie w zakresie rozszerzonym
S.I. Witkiewicz, Szewcy
M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka
Wybór wierszy: W. Majakowski, R.M. Rilke, G. Apollinaire, Cz. Miłosz, A. Wat, B. Jasieński, T. Peiper
G.Orwell, 1984
S. Beckett, Czekając na Godota
Wybór wierszy: P. Celan, K. Kawafis, W.H. Auden, S. Heaney, J. Brodski,
A. Zagajewski, S. Grochowiak, E. Stachura, R. Wojaczek, J. Polkowski, E. Lipska, A. Swirszczyńska
G. Herling-Grudziński, Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej, Most
T. Różewicz, Kartoteka
A. Bobkowski, Szkice piórkiem
Wybrane reportaże M. Wańkowicza i/lub K. Pruszyńskiego
M. Białoszewski, Kabaret Kici Koci
Aforystyka S J. Leca
G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą
Eseistyka - wybór z: Antologia polskiego eseju (np.: S. Vincenz, J. Czapski, S. Barańczak,
S. Lem, R. Przybylski, K. Jeleński, J. Strzelecki, J. Tischner, L. Kołakowski, Z. Herbert)
Lektury uzupełniające
Dąbrowska, Noce i dnie
T.S. Eliot, Ziemia jałowa (fragm.), Wędrówka Trzech Króli
F. Kafka: aforyzmy i miniatury
T. Mann, Czarodziejska góra (fragm.)
J. Liebert - wiersze
J. Cortazar, Gra w klasy
G.G. Marquez, Sto lat samotności
S. Plath - wiersze
J.J. Szczepański, Wszarz, Buty
A. Szczypiorski, Początek
Wybór wierszy: T. Gajcy, A. Kamieńska, H. Poświatowska, B. Maj, M. Świetlicki, J. Podsiadło J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku
Wybór wierszy: A. Wat, W. Iwaniuk, J. Łobodowski
Wybór eseistyki: E. Fromm, S. Weil, E. Mounier, I. Berlin, T. Merton, Jan Paweł II
W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje...
J. Mackiewicz, Droga donikąd
T. Konwicki, Mała apokalipsa