konkurs

W dniu 6 listopada 2017 roku komisja w składzie:

  1. Włodzimierz Dąbkowski- przewodniczący
  2. Mirosława Śliwowska- sekretarz
  3. Beata Czajkowska- członek
  4. Iwona Urszula Romanek- członek
  5. Katarzyna Nita Murawska- członek

dokonała oceny prac plastycznych uczniów biorących udział w konkursie
,,Bezpieczny Internet”,
zorganizowanego w ramach programu rządowego
,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

 

      

Jury wzięło pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność pracy z tematyką konkursową,

– wyrazistość pracy,

– pomysłowość i kreatywność przekazu,

– plastyczne ujęcie tematu,

– jakość wykonania- forma estetyczna pracy,

– oryginalności pracy

 

Liczba uczniów z poszczególnych szkół, których prace zostały ocenione przez jury przedstawia się następująco:

 

W kategorii gimnazjum:

 

Gimnazjum w Zambrowie- 6 uczniów

 

Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie- 7 uczniów

 

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych- 7 uczniów

 

Szkoła Podstawowa w Szumowie- 7 uczniów

 

Gimnazjum w Rutkach- 5 uczniów

 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Długoborzu im. Świętego Jana Pawła II- 2 uczniów.

 

Ogółem, w kategorii gimnazjum, w konkursie wzięło udział 34 uczniów.

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie- 7 uczniów

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie – 7 uczniów

Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie im. gen. Stefana Roweckiego ,,Grota”- 4 uczniów

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Długoborzu – 1 uczeń

Łącznie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie wzięło udział 19
uczniów.

Komisja konkursowa, po wnikliwiej ocenie 53 prac, nagrodziła 5 uczniów w kategorii gimnazjum oraz 5 uczniów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Lista uczniów nagrodzonych w kategorii gimnazjum przedstawia się
następująco:

I miejsce- Dawid Jasionek- uczeń Gimnazjum w Zambrowie

II miejsce- Diana Ostrowska- uczennica Szkoły Podstawowej w
Kołakach Kościelnych

III miejsce- Aleksandra Bernatowicz- uczennica Miejskiego
Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie

Wyróżnienie- Aleksander Komor- uczeń Szkoły Podstawowej w
Szumowie

Wyróżnienie- Michał Krajewski– uczeń Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Długoborzu im. świętego Jana Pawła II

Lista uczniów nagrodzonych w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
przedstawia się następująco:

I miejsce- Justyna Kołakowska- uczennica Zespółu Szkół Nr 1
w Zambrowie im.gen. Stefana Roweckiego ,,Grota”

II miejsce- Marta Modzelewska- uczennica I Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie

III miejsce- Marta Kołakowska- uczennica Zespółu Szkół Nr 1
w Zambrowie im.gen. Stefana Roweckiego ,,Grota”

Wyróżnienie- Wiktoria Zimnoch- uczennica I Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie

Wyróżnienie- Dominika Gromek- uczennica Zespołu Szkół
Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu oraz podziękowań dla pozostałych uczestników konkursu i ich opiekunów nastąpiło w dniu 13 listopada podczas konferencji zorganizowanej w ZSO w Zambrowie.

Regulamin konkursu plastycznego ,,Bezpieczny Internet”