Kadra

Dyrektor Szkoły Jan Marian Pilch matematyka

Wicedyrektor Szkoły Joanna Gierałtowska geografia, zajęcia rewalidacyjne, wolontariat

Język Polski:

Elżbieta Chmielewska,  Andrzej Gniazdowski, Dorota Korkosz, Joanna MrozowskaBożena Rykaczewska.

Języki obce:

Magdalena Skarzyńska - język angielski, Galina Ihnatsyeva - język angielski, hiszpański Fabian Dieżyc - język angielski, Kinga Łuniewska - język angielski,  Żanna Łozowska - język angielski, Edyta Sokół - język angielski, Aneta Rogińska - język angielski, Joanna Dmochowska - język angielski , Marzanna Słaby - język angielski, Grażyna Kośnik - język rosyjski, Jolanta Makarewicz - język rosyjski, Jarosław Jankowski - język niemiecki, Elżbieta Lutyńska - język francuski.

Matematyka:

Anna Średnicka, Justyna Krasowska, Aneta Sutkowska, Agnieszka Modzelewska, Jan Marian Pilch, Aniela Bobryk,  Beata Rakoczy.

Historia:

Maria Dąbrowska, Agnieszka Mentecka, Krzysztof Wasiulewski, Wiesława Iwanicka.

Wiedza o społeczeństwie:

Maria Dąbrowska, Magdalena Olender, Magdalena Gosiewska.

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Milena Dmochowska, Krzysztof Wasiulewski

Biologia:

Milena Dmochowska, Anna Gryka.

Geografia:

Dorota Pakulniewicz, Joanna Gierałtowska.

Fizyka:

Danuta Krajewska, Zbigniew Rębiś.

Przedmioty informatyczne:

Zbigniew Rębiś, Robert Mrozowski. 

Chemia:

Beata Rakoczy, Małgorzata Grudzińska,

Religia:

ks. Rafał Wiliński, ks. Dariusz Tybura, Stanisław Zaniewski, Aniela Bobryk. 

Etyka
Elżbieta Lutyńska

Wiedza o kulturze:

Katarzyna Nita - Murawska

Wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Olender

Wychowanie fizyczne:

Mirosław Ciepliński, Janusz Walczuk, Monika Androsiuk, Joanna Przychodzeń, Tomasz Ignaczuk, Tomasz Gwardiak.

Zajęcia artystyczne

Monika Androsiuk

Podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe:

Magdalena Gosiewska.

Biblioteka:

Elżbieta Dąbrowska Grażyna Kośnik Stanisław Zaniewski

Elżbieta Truchel - wychowawca świetlicy Mirosława Śliwowska - pedagog szkolny