Kadra

Dyrektor Szkoły
Jan Marian Pilch
matematyka

Wicedyrektorzy szkoły
Joanna Gierałtowska
geografia, zajęcia rewalidacyjne, wolontariat

Krzysztof Wasiulewski
historia, edukacja dla bezpieczeństwa

Język Polski:

Elżbieta Chmielewska,  
Andrzej Gniazdowski, 
Dorota Korkosz, 
Joanna Mrozowska
Bożena Rykaczewska.

Języki obce:

Magdalena Skarzyńskajęzyk angielski,
Halina Ihnatsyevajęzyk angielski i hiszpański
Fabian Dieżycjęzyk angielski,
Kinga Łuniewskajęzyk angielski, 
Żanna Łozowskajęzyk angielski,
Edyta Sokółjęzyk angielski,
Aneta Rogińskajęzyk angielski,
Joanna Dmochowskajęzyk angielski ,
Marzanna Słaby – język angielski,
Grażyna Kośnik – język rosyjski,
Jolanta Makarewicz – język rosyjski,
Jarosław Jankowski – język niemiecki,
Elżbieta Lutyńska – język francuski.

Matematyka:

Anna Średnicka,
Justyna Krasowska,

Aneta Sutkowska,
Agnieszka Modzelewska,
Jan Marian Pilch,
Aniela Bobryk,
Beata Rakoczy.

Historia:

Maria Dąbrowska,
Agnieszka Mentecka,
Krzysztof Wasiulewski,

Wiesława Iwanicka.

Wiedza o społeczeństwie:

Maria Dąbrowska,
Magdalena Olender,
Magdalena Gosiewska.

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Milena Dmochowska,
Krzysztof Wasiulewski

Biologia:

Milena Dmochowska,
Anna Gryka.

Geografia:

Dorota Pakulniewicz,
Joanna Gierałtowska.

Fizyka:

Danuta Krajewska,
Zbigniew Rębiś.

Przedmioty informatyczne:

Zbigniew Rębiś,
Robert Mrozowski. 

Chemia:

Beata Rakoczy,
Małgorzata Grudzińska,

Religia:

ks. Rafał Wiliński,
ks. Dariusz Tybura,
Stanisław Zaniewski,
Aniela Bobryk. 

Etyka
Elżbieta Lutyńska

Wiedza o kulturze

Katarzyna Nita – Murawska

Wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Olender

Wychowanie fizyczne:

Mirosław Ciepliński,
Janusz Walczuk,
Monika Androsiuk,
Joanna Przychodzeń,
Tomasz Ignaczuk,
Tomasz Gwardiak.

Zajęcia artystyczne

Monika Androsiuk

Podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe:

Magdalena Gosiewska.

Biblioteka:

Elżbieta Dąbrowska
Grażyna Kośnik
Stanisław Zaniewski

Elżbieta Truchel – wychowawca świetlicy
Mirosława Śliwowska – pedagog szkolny