Ekologiczna na temat: RECYKLING – CZYLI KAŻDY PRZEDMIOT ZASŁUGUJE NA DRUGIE ŻYCIE

Sesja została przygotowana i przeprowadzona przez uczniów klasy IId LO pod kierunkiem p. Beaty Rakoczy, i z pomocą wychowawcy klasy IId – p. Andrzeja Gniazdowskiego.

W sesji wzięły udział klasy:  Ia, Id i IId LO oraz IIb, IIc gimnazjum wraz z nauczycielami oraz zaproszeni goście:

Starosta Powiatu Zambrowskiego: p. Robert Maciej Rosiak,

Burmistrz Miasta Zambrów: p. Kazimierz Dąbrowski,

Rada Rodziców ZSO:  p. Anna Skarzyńska i p. Krzysztof Chrupek,

Trzyosobowa delegacja ZSA wraz z opiekunką,

z-ca Dyrektora ZPiUO: p. Zenobia Dzieżyc

emerytowana n-lka ZSO: p. Grażyna Szumowska.

 Celem sesji było  dostarczenie sporej dawki wiedzy oraz uświadomienie:

-dlaczego odpady są zagrożeniem dla środowiska,

– dlaczego powinniśmy segregować śmieci,

– na czym polega prawidłowy recykling,

-jak przetwarzane i wykorzystywane są zebrane surowce wtórne,

-co dzieje się z pozostałościami, których nie da się przetworzyć,

– co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć tę przerażającą górę śmieci.

 Gdybyśmy pozostawili odpady same sobie, rozkładałyby się nawet do kilku tysięcy lat. W ten sposób szybko doszłoby do skażenia powietrza, wody i gleby. Zaśmiecilibyśmy ziemię do tego stopnia, że nie sposób byłoby funkcjonować normalnie na naszej planecie.

 Podstawą recyklingu jest właściwa selekcja odpadów a następnie ich przetworzenie na nowe produkty i wykorzystanie w maksymalnym stopniu.

Surowiec odzyskuje się możliwie wielokrotnie, przerabiając go ponownie po każdym kolejnym wykorzystaniu, do momentu – aż straci swój potencjał.  

Recykling  sprawia, że odpady stają się z powrotem wartościowe i zamiast trafić na składowisko – przekształcają się w surowce do produkcji nowych materiałów.

 Na sesji uczniowie zaprezentowali przeprowadzone wcześniej wywiady z uczniami i nauczycielami na temat recyklingu. Przedstawili fotorelację z wycieczki do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Przypomnieli  zasady segregacji śmieci oraz omówili zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Uczniowie obecni na sesji mieli doskonałą okazję dowiedzieć się, jak przetwarzane są: papier, szkło i odpady z tworzyw sztucznych; dlaczego nie wolno spalać śmieci, a także – dlaczego zbieramy plastikowe zakrętki.

W ramach działań proekologicznych zostały zakupione dwa pojemniki na plastikowe zakrętki i wystawione w kawiarence szkolnej i pokoju nauczycielskim.

Podsumowując – uczniowie podkreślili, jakie korzyści wynikają z selektywnej zbiórki odpadów.

Przede wszystkim jest to:
– oszczędność surowców, których zasoby wyczerpują się;

-oszczędność energii,
– ochrona przyrody, ochrona lasów,
– czystsze wody, gleba i powietrze,
– czystość wokół nas i na całej Ziemi.

 Na zakończenie sesji uczniowie zaprezentowali zdjęcia z najbliższej okolicy ( okolice wsie:  Poryte Jabłoń, Wiśniewo, Konopki Jałbrzyków Stok), na których widoczne były stosy śmieci, plastikowe butelki, metalowe puszki, opony – pozostawione w przydrożnych lasach i rowach. Zaapelowali do obecnych na sesji przedstawicieli władz o podjęcie odpowiednich kroków, aby zapewnić nam i przyszłym pokoleniom czyste środowisko: czyste powietrze, wodę i glebę.

 Podsumowano również konkurs plastyczny, na temat recyklingu, który w ramach sesji ogłoszono wśród uczniów liceum:

I miejsce zajęła Wiktoria Zimnoch z klasy Ib

II miejsce Katarzyna Kaliszewska i Joanna Powichrowska z klasy Id

III miejsce Klaudia Wierzbowska z klasy IIb. Temat sesji i omawiane w niej zagadnienia tak bardzo poruszyły obecnych gości, że spontanicznie zabierali głos, prezentując swoje stanowisko w sprawie recyklingu i gratulując uczniom i opiekunom udanej lekcji ekologii. Uczniowie obecni na sesji otrzymali również w prezencie od p. burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego ekologiczne torby na zakupy z napisem: Doceń Zambrów.