Dzieje Zambrowa – garnizon, a nie las. Prelekcja dla licealistów

W środę 12 grudnia uczniowie klas drugich naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez Pana Jarosława Strenkowskiego pracującego w Zambrowskiej Izbie Historycznej. Pan Strenkowski, absolwent naszego liceum, jest autorem książki „Garnizon Zambrów”, która, opatrzona licznymi fotografiami, opowiada historię naszego miasta. Z wykładu dowiedzieliśmy  się dużo o historii Zambrowa i jego mieszkańców. Usłyszeliśmy o początkach rozwoju miasta i udziale wojska w tym rozwoju. W 1918 nasze miasto było tylko „małą prowincjonalną mieściną”, w której dominowali Żydzi, drobni rzemieślnicy, kupcy i handlarze. Po przybyciu na nasze tereny Legionów Polskich Zambrów dostał szansę na nowe życie i zaczął się rozwijać. Dowiedzieliśmy się, że w naszych koszarach stacjonował m.in. dobrze znany dowódca Edward Rydz Śmigły, a dzisiejszy zambrowski dom dziecka był niegdyś wojskowym kasynem. Przybliżone zostały nam realia życia w wojsku,
szczególnie życia oficerów np. jakie były wynagrodzenia czy jak wyglądało żywienie w kasynach. Wspomniane zostały także pojedynki poparte przykładami oficerów z naszego miasta. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali prelekcji Pana Strenkowskiego. Myślę że dało to im powód do refleksji o historii najbliższego otoczenia. Lekcja odbywała się w bardzo miłej atmosferze i z pewnością wiele nas nauczyła.

Dla „Sapere Aude”
Wiktoria Długoborska