Odpowiedź „Jak podzielić spadek?”

Prawnik rzymski Salwian tak rozstrzygał to zagadnienie: spadek należy podzielić na 7 części;   4/7  spadku otrzymuje syn, 2/7  – matka 1/7 – córka Przy takim podziale (syn otrzymuje dwa razy więcej od matki, a córka dwa razy mniej;  tak jak chciał spadkodawca)