Odpowiedź „Ile młodzieży było w auli?”

Ławek było z. Na każdej ławce siedziało x studentów i 1 studentka. Mamy z = x + 1; Młodzieży było z ∙ (x + 1) = z2; Ponieważ 82 < 70 < z2 < 90 < 102, więc z = 9. x = 8.

W auli było 81 studentów i studentek. Młodzież siedziała na 9 ławkach.