Rozpoczęły się egzaminy

W dniu 18 kwietnia zaczęła się w naszej szkole sesja egzaminacyjna, która potrwa do 22 maja.
Do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w ciągu 3 kolejnych dni przystąpiło 129 osób. Egzamin badał wiedzę i umiejętności uczniów z 5 dziedzin: historia i wiedza o społeczeństwie, język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka i język obcy wybierany przez ucznia indywidualnie. Jak w całym kraju, tak i u nas, większość, czyli około 60% uczniów, zdawała język angielski na poziomie rozszerzonym.
Trzech uczniów, laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, zostało zwolnionych z egzaminu – dwóch z historii i jeden z matematyki.
Wyniki egzaminu poznamy w dniu 15 czerwca.
Egzamin maturalny rozpocznie się 4., a zakończy 22 maja. W tym roku przystąpi do niego 120 abiturientów. Egzamin pisemny obejmuje 3 przedmioty na poziomie podstawowym oraz co najmniej 1 na poziomie rozszerzonym. Wszyscy uczniowie obowiązkowo zdają egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego.
Ciekawostką jest, że od kilku lat powodzeniem zaczyna się cieszyć historia sztuki – co roku mierzy się z nią jeden, dwoje uczniów.
Świadectwa maturalne nasi absolwenci odbiorą w dniu 3 lipca.