I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Konarskiego
Gimnazjum


Harmonogram dyżurów nauczycielskich


HARMONOGRAM uroczystości szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w roku szkolnym 2017/2018


Przerwy świąteczne i dni wolne


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO w Zambrowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2017".


I Liceum Ogólnokształcące na 100%.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podały wyniki tegorocznych matur. W roku szkolnym 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie do matury przystąpiło 96 tegorocznych absolwentów. Wszyscy zdali egzamin pomyślnie, co daje współczynnik zdawalności matury- 100%. Biorąc pod uwagę przedmioty obowiązkowe wszyscy uczniowie w I LO zdali egzamin z języka polskiego ze średnim wynikiem 61% (por. woj. podlaskie 60%; kraj 59%), z języka angielskiego 81% (por. woj. podlaskie 76%; kraj 77%), z języka niemieckiego 94% (por. woj. podlaskie 78%; kraj 72%), z języka rosyjskiego 72% (por. woj. podlaskie 71%; kraj 67%) i matematyka 65% (por. woj. podlaskie 61%; kraj 60%).

Jak widać maturzyści w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie mogą poszczycić się wynikami wyższymi niż średnia w województwie i  w kraju. Warto również dodać, że absolwenci I LO uzyskali wysokie wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczna matura jest więc dużym sukcesem uczniów i nauczycieli I LO im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, tym bardziej że była zdana na 100%. Jesteśmy dumni z naszych uczniów i z takich wyników egzaminu dojrzałości.


Krajowa Mapa Zagrożeń18 - 300 Zambrów ul. M. Konopnickiej  16 tel. (086) 271 - 27 - 08 e-mail: lokonarski@lokonarski.zambrow.edu.pl sekretar@lokonarski.zambrow.edu.pl