Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Zambrowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego

Gimnazjum


statut_ZSO


 Zmiany, zmiany…

Od 8 listopada, w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora, pana Jana Pilcha, obowiązki Dyrektora ZSO w Zambrowie pełni pan Krzysztof Wasiulewski.
Przypomnijmy, że w tym roku pracę w naszej szkole zakończyli też: nauczyciel wychowania fizycznego, pan Janusz Walczuk, nauczyciel wychowania fizycznego, pan Mirosław Ciepliński, nauczycielka fizyki, pani Danuta Krajewska oraz pedagog, pani Elżbieta Truchel.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO w Zambrowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2017”.


Harmonogram uroczystości szkolnych


Projekt skierowany do mieszkańców Powiatu Zambrowskiego


Krajowa Mapa Zagrożeń
Nasza placówka jest obiektem monitorowanym.