Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Zambrowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego

Gimnazjum


Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty naszej szkoły który odbędzie się 

24 maja 2019r.


Dnia 22 marca 2019r. zostało zawarte porozumienie partnerskie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie w sprawie współdziałania przy realizacji projektu o nazwie „Ta , co nie zginęła”. Okres przygotowania , realizacji i wdrożenia Projektu przypada na okres od 17 maja do 20 listopada 2019 roku. 


statut_ZSO


 Zmiany, zmiany…

Od 8 listopada, w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora, pana Jana Pilcha, obowiązki Dyrektora ZSO w Zambrowie pełni pan Krzysztof Wasiulewski.
Przypomnijmy, że w tym roku pracę w naszej szkole zakończyli też: nauczyciel wychowania fizycznego, pan Janusz Walczuk, nauczyciel wychowania fizycznego, pan Mirosław Ciepliński, nauczycielka fizyki, pani Danuta Krajewska oraz pedagog, pani Elżbieta Truchel.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO w Zambrowie jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”.

 


Harmonogram uroczystości szkolnych


Projekt skierowany do mieszkańców Powiatu Zambrowskiego


Krajowa Mapa Zagrożeń
Nasza placówka jest obiektem monitorowanym.