Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Zambrowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego

Gimnazjum


Wykaz podręczników


Dnia 22 marca 2019r. zostało zawarte porozumienie partnerskie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie w sprawie współdziałania przy realizacji projektu o nazwie „Ta , co nie zginęła”. Okres przygotowania , realizacji i wdrożenia Projektu przypada na okres od 17 maja do 20 listopada 2019 roku. 


statut_ZSO


 Zmiany, zmiany…

Od 8 listopada, w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora, pana Jana Pilcha, obowiązki Dyrektora ZSO w Zambrowie pełni pan Krzysztof Wasiulewski.
Przypomnijmy, że w tym roku pracę w naszej szkole zakończyli też: nauczyciel wychowania fizycznego, pan Janusz Walczuk, nauczyciel wychowania fizycznego, pan Mirosław Ciepliński, nauczycielka fizyki, pani Danuta Krajewska oraz pedagog, pani Elżbieta Truchel.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO w Zambrowie jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”.

 


Harmonogram uroczystości szkolnych


Projekt skierowany do mieszkańców Powiatu Zambrowskiego


Krajowa Mapa Zagrożeń


Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
Nasza placówka jest obiektem monitorowanym.